Harriët van Zenderen

Harriët van Zenderen is notaris bij Trajectum Notariaat en gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht. Harriët is in 1993 als kandidaat-notaris begonnen bij Nauta Dutilh en in 1999 overgestapt naar CMS. Daar werd zij in januari 2001 beëdigd tot notaris en daar is zij tot eind 2010 als zodanig werkzaam geweest. In 2011 startte zij, samen met haar compagnon Eveline, Trajectum Notariaat aan de Maliebaan te Utrecht. Harriët is, tezamen met Eveline, met name gespecialiseerd in het begeleiden van complexe (fiscale) herstructureringen, veelal binnen familiebedrijven. In dat kader behoort ook het opzetten van fondsen voor gemene rekening en certificeringsstructuren tot haar specialismen, alsmede het anonimiseren van vermogen, al dan niet door middel van het opzetten van CV-structuren. Deze werkzaamheden verricht Harriët voor DGA´s en (vermogende) particulieren.

Ook begeleidt Harriët geregeld middelgrote en grote ondernemingen bij fusies en overnames, alsmede bij juridische (af)splitsingen, bedrijfsopvolgingen, werknemersparticipaties start ups en joint ventures.

Daarnaast is Harriët ook specialist op het gebied van het adviseren en het oprichten van stichtingen en verenigingen en het wijzigen van de statuten van deze rechtspersonen. Haar werkzaamheden omvatten onder meer het opstellen en aanpassen van statuten en reglementen, mede in het licht van de diverse governance codes. Voorts adviseert Harriët omtrent in de statuten van stichtingen en verenigingen op te nemen besturingsmodellen (zoals bijvoorbeeld een personele unie, een raad-van-toezicht-model of een bestuursmodel). Goede doelen organisaties, publiek-private samenwerkingen, (gemeentelijke) brancheorganisaties, koepelorganisaties, (semi)overheidsinstellingen, woningcorporaties, scholen en sportbonden behoren in dat kader ook tot haar clientèle.